8. ROČNÝ CYKLUS VÝNOSOV

28.01.2013 09:35

 

INVESTÍCIA : Investor si môže  kúpiť  JEDNOTKU - 10 á pôdy s vysadenými 60 stromami / List vlastníctva / za cenu 12.600,- € vrátane DPH a uzavrieť  Zmluvu o správe JEDNOTKY

VÝNOSY : Na základe uzavretej Zmluvy o správe JEDNOTKY.  Investor  dáva príkaz na podanie žiadosti o výrub od 8. roku vlastníctva s predpokladaným výnosom 60 m3 dreva v  8. roku vlastníctva  následne na vyplatenie výnosu 21.000,- €. Tento cyklus sa zopakuje v nasledujucih 8 rokoch. Po 24. roku vlastníctva má investor dve možnosti a to buď investovať do novej výsadby alebo odpredať pozemok za tržnú cenu pestovateľovi.  

POPLATOK ZA SPRÁVU : Pestovateľ si účtuje poplatok 10% z ceny predanáho dreva za správu. / poplatok je už odpočítaný /. Zmluva o správe JEDNOTKY zahŕňa starostlivosť o pozemok a stromy počas 21 rokov - zavlažovanie, hnojenie, rez. Následne výrub, spracovanie drevnej hmoty a odpredaj. A samozrejme vyplatenie výnosu investorovi.