REZIDENČNÝ PRÍJEM ROČNE OD 7. ROKU VLASTNÍCTVA

28.01.2013 09:43

INVESTÍCIA : Investor si môže  kúpiť  JEDNOTKU - 10 á pôdy s vysadenými 60 stromami / List vlastníctva / za cenu 12.600,- € vrátane DPH a uzavrieť  Zmluvu o správe JEDNOTKY

VÝNOSY : Na základe uzavretej Zmluvy o správe JEDNOTKY.  Investor dáva príkaz na podanie žiadosti o výrub od 7. roku vlastníctva s predpokladaným výnosom v  7. roku vlastníctva  vo výške 10.700,- €.   Následne po dobu 14 rokov má nárok na ročný výnos 3.430,- € bez ďaľšej investície. Po 21. roku vlastníctva má investor dve možnosti a to buď investovať do novej výsadby alebo odpredať pozemok za tržnú cenu pestovateľovi. 

POPLATOK ZA SPRÁVU : Pestovateľ si účtuje poplatok 10% z ceny predanáho dreva za správu. / poplatok je už odpočítaný /. Zmluva o správe JEDNOTKY zahŕňa starostlivosť o pozemok a stromy počas 21 rokov - zavlažovanie, hnojenie, rez. Následne výrub, spracovanie drevnej hmoty a odpredaj. A samozrejme vyplatenie výnosu investorovi.