VARIANTA 1

GREEN TERM DEPOSIT / Depozit 2000 /

REZIDENČNÝ PRÍJEM OD 8. ROKU VLASTNÍCTVA

 

INVESTÍCIA
Investor si môže  kúpiť  Depozit - 20 á pôdy s vysadenými 120 stromami / prevod na investora - List vlastníctva z Katastra nehnuteľností / za cenu 12.600,- €  a uzavrie Pestovateľskú zmluvu o správe Depozitu a odpredaji dreva.

 

!!! KAŽDÝ DEPOSIT JE POISTENÝ NA 100 % HODNOTY INVESTÍCIE A POPLATKOV ZA SPRÁVU, voči škodcom, živelným pohromám a vandalizmu !!!
!!! VŠETKY POZEMKY SÚ OPLOTENÉ A STRÁŽENÉ 24 HODÍN DENNE !!!
 
VÝNOSY
Na základe uzavretej Pestovateľskej zmluvy, realizujeme výrub od 8. roku vlastníctva a odkúpenie dreva v  začiatku 9. roku vlastníctva  vo výške 30.000,- €.   Počas nasledujúcich 16 rokov odkupujeme drevo v cene 4.300,- € / ročne bez ďaľšej investície. Po 24. roku vlastníctva má investor dve možnosti a to buď investovať do novej výsadby alebo predať pozemok .

 

PESTOVATEĽSKÝ POPLATOK 
Pestovateľ si účtuje poplatok iba prvých 7 rokov 2.000,- € / ročne. Pestovateľská zmluva zahŕňa vysadenie sadeníc, poistenie, stráženie, starostlivosť o pozemok a stromy  - zavlažovanie, hnojenie, rez a odkúpenie dreva počas 24 rokov. A samozrejme vyplatenie kúpnej ceny za drevo investorovi. V prípade úhynu stromov v prvých troch rokoch, ich pestovateľ nahradí z vlastných zdrojov.

 

PRÍKLAD INVESTÍCIE - Depozit  2000 :
·  Investícia na vstupe                                               12.600,-€
·  Kúpa pozemku                                                       2.000 m2
·  Počet sadeníc paulownia                                    120 kusov
·  Pestovateľský poplatok 7 x 2.000,-€                   14.000,-€
·  Celkom investícia                                                  26.600,-€
·  Príjem za predaj dreva po 8. roku                        30.000,-€
·  Príjem za predaj dreva 16 rokov x 4.300,-€        68.800,-€
·  Odpredaj dreva celkom za 24 rokov                   98.800,-€
·  Priemerné úročenie investície                          11,31% p.a.
·  
·  PRÍKLAD INVESTÍCIE -  Depozit  4000 :
·  Investícia na vstupe                                               25.200,-€
·  Kúpa pozemku                                                       4.000 m2
·  Počet sadeníc paulownia                                    240 kusov
·  Pestovateľský poplatok 7 x 4.000,-€                   28.000,-€
·  Celkom investícia                                                  53.200,-€
·  Príjem za predaj po 8. roku                                   60.000,-€
·  Príjem za predaj dreva 16 rokov x 8.600,-€      137.600,-€
·  Odpredaj dreva celkom za 24 rokov                   197.600,-€
·  Priemerné úročenie investície                          11,31% p.a.
·  
·  PRÍKLAD INVESTÍCIE - Depozit  6000:
·  Investícia na vstupe                                               37.800,-€
·  Kúpa pozemku                                                       6.000 m2
·  Počet sadeníc paulownia                                    360 kusov
·  Pestovateľský poplatok 7 x 6.000,-€                   42.000,-€
·  Celkom investícia                                                  79.800,-€
·  Príjem za predaj dreva po 8. roku                        90.000,-€
·  Príjem za predaj dreva 16 rokov x 12.900,-€   206.400,-€
·  Odpredaj dreva celkom za 24 rokov                 296.400,-€
·  Priemerné úročenie investície                          11,31% p.a.

 

 

 

Určite sa nájde niekto z Vás čo si povie, že za takéto služby nebude platiť, že si to môže vypestovať aj sám !
Áno ! Pustite sa do toho nech je nás viacej aby sme mali zelenú planétu!
Dáme Vám aj návod a popis potrebnej mechanizacie :

 

Činnosť Potrebná mechanizácia Počet pracovníkov
Zkultivovanie pôdy traktor + pluh + kultivátor 2
Sadenice kamion 2
Príprava sadeníc skleník + +  2
Vŕtanie sadobných dier traktor + vrták 2
Kompost traktor + vlečka 3
Perlit traktor + vlečka 3
Hnojivo traktor + vlečka 3
Zavlažovanie vrtaná studňa  
  kvapková závlaha a rozvody 4
  traktor + vlečka 4
Vysadenie traktor + vlečka 4
Prerezávanie 3 x 1. rok vysokozdvižná plošina do 4 m 3
Likvidácia odrezkov traktor + vlečka 3
Zavlažovanie kvapková závlaha + čerpadlo 1
Kosenie pozemku traktor + kosačka 1
Prerezávanie 3 x 2. rok vysokozdvižná plošina do 7 m 3
Likvidácia odrezkov traktor + vlečka + drtička 3
Zavlažovanie kvapková závlaha + čerpadlo 1
Kosenie pozemku traktor + kosačka 1
Prerezávanie 3 x 3. rok vysokozdvižná plošina do 10 m 3
Likvidácia odrezkov traktor + vlečka + drtička 3
Zavlažovanie kvapková závlaha + čerpadlo 1
3. až 8. rok kosenie 1
  zavlažovanie  
  postreky  
Výrez 8. rok harvester 2
Zvoz dreva traktor + vývozka 3
Spracovanie dreva odkôrovač 2
  dvojkotúčová formatovacia píla 2
  pásová píla 2
  zrovnávačka  2
  cinkovacia freza 2
  vákuový stôl 4
Presuny dreva  nakladač 1
Balenie dreva zmršťovacia balička 4
Expedícia dreva kamion 2
     
Oplotenie objektu   4
Stráženie objektu   4
Odborný lesnícky dozor   1
Predaj dreva   1