VARIANTA 2

 

GREEN DEPOSIT / Depozit 1000 /

REZIDENČNÝ PRÍJEM OD 8. ROKU VLASTNÍCTVA

 
 
INVESTÍCIA
Keďže legislatíva nepovoľuje vlastniť menšiu výmeru ornej pôdy ako 2000 m2, tak pri nižších investíciách ponúkame riešenie formou Zmluvy o  prenájme pozemku a  Pestovateľskej zmluvy. Investor si môže  prenajať  Depozit - 10 á pôdy s vysadenými 60 stromami / Nájomná zmluva / za cenu 6.300,- €  a uzavrieť  Pestovateľskú zmluvu o správe Depozitu a odkúpení dreva.

 

!!! KAŽDÝ DEPOZIT JE POISTENÝ NA 100 % HODNOTY INVESTÍCIE A POPLATKOV ZA SPRÁVU, voči škodcom, živelným pohromám a vandalizmu !!!
!!! VŠETKY POZEMKY SÚ OPLOTENÉ A STRÁŽENÉ 24 HODÍN DENNE !!!

 

VÝNOSY
Na základe Pestovateľskej zmluvy, realizujeme výrub od 8. roku vlastníctva a odkúpenie dreva v  začiatku 9. roku vlastníctva  vo výške 15.000,-€.   Počas nasledujúcich 16 rokov odkupujeme drevo v cene 2.150,- € / ročne bez ďaľšej investície. Po 24. roku vlastníctva má investor dve možnosti a to buď investovať do novej výsadby alebo ukončiť nájom pozemku .
PESTOVATEĽSKÝ POPLATOK 
Pestovateľ si účtuje poplatok iba prvých 7 rokov 1.000,- € / ročne. Pestovateľská zmluva zahŕňa vysadenie sadeníc, poistenie, stráženie, starostlivosť o pozemok a stromy  - zavlažovanie, hnojenie, rez a odkúpenie dreva počas 24 rokov. A samozrejme vyplatenie kúpnej ceny za drevo investorovi. V prípade úhynu stromov v prvých troch rokoch, ich pestovateľ nahradí z vlastných zdrojov.

 

   PRÍKLAD INVESTÍCIE - Depozit  1000 :

  • Investícia na vstupe                                                 6.300,-€
  • Prenájom pozemku                                                1.000 m2
  • Počet sadeníc paulownia                                        60 kusov
  • Pestovateľský poplatok 7 x 1.000,-€                    7.000,-€
  • Celkom investícia                                                   13.300,-€
  • Príjem za predaj dreva po 8. roku                         15.000,-€
  • Príjem za predaj dreva 16 rokov x 2.150,-€        34.400,-€
  • Odpredaj dreva celkom za 24 rokov                    49.400,-€
  • Priemerné úročenie investície                           11,31% p.a.